YENİ BİR FİKRİM VAR!

Birçok proje 4. aşamaya gelememekte, gelse dahi firmalar öz kaynaklarının büyük bir kısmını bu aşamaya kadar tüketmiş olmaktadırlar. Bu sebeple firmalar yeterli pazarlama bütçesi bulamamaları sebebi ile vakit kaybetmektedir. Bir Ar-Ge projesi çıktısının pazarda yer edinebilme süresi son derece kritiktir. Çünkü ürünün pazara girdiği andan itibaren rakipler tarafından tersine mühendislik çalışmaları başlayabilmektedir. Bu sebeple ürünün sahip olduğu teknolojik bariyerlerin büyüklüğü firmalara pazarda zaman kazandıran en önemli unsurdur.

Ürünün niteliği ve kapsamı doğrultusunda 1. Aşamadan 4. Aşamaya kadar geçen süre önemli oranda değişebilmektedir. Ancak ticari yaklaşıma göre iyi fikir ve iyi ürünün pazarda kabul görebiliyor olması gerekmektedir. Bu durumda eğer ürünün pazar beklentilerini karşılama düzeyi salt olarak 4. Aşamaya bırakılırsa teknolojik bariyerle kazanılan süre Ar-Ge aşamasına geri dönülerek kaybedilebilmektedir. Turktek Teknoloji bu sebeple başarılı bir proje döngüsünün yaşanabilmesi için proje olgunlaştırma süreçlerini ön plana çıkarmaktadır.

Proje olgunlaştırma faaliyetleri doğrultusunda Pazar beklentilerini en iyi şekilde karşılayan ve teknolojik bariyerleri mümkün mertebe arttırılmış projelerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.