RİSK SERMAYESİ NEDİR?

Risk sermayesi yatırım modeli, yeni bir buluş sahibi ile bu buluşu ticari ürüne dönüştürecek desteği sağlayacak sermayenin işbirliğine dayanır. Turktek Teknoloji Geliştirme ve Transferi Merkezi, bu iki aktörün birbirinden haberdar olması ve etkileşimde olması için faaliyetlerini sürdürür.

Bir tek firma teknolojiyi geliştirmek için gerekli yetenek yahut yeterliliklere sahip olmayabilir. Karmaşık teknolojiler iş birliği ve/veya bilgi paylaşımını gerektirebilir. Buna karşın Ar-Ge ortaklığı kurmanın ve bu ortaklığı verimli bir şekilde çalıştırmanın maliyeti projeyi üstlenme konusunda isteksizliğe yol açabilir.

 Yüksek teknik risk nedeniyle, Ar-Ge’ den elde edilen sonuçlar teknik problemi ihtiyacın gerektirdiği gibi çözemeyebilir.   Bir Ar-Ge çalışmasının bilimsel ve teknik sınırları risklidir ve başarısızlık ihtimali yüksektir. Çalışma teknik olarak başarılı olsa bile rekabet alternatifleri ve karşılıklı işletilebilirlikle ilgili durumlar sebebiyle piyasa teknolojiyi kabul etmeyebilir.

Teknik yapı veya piyasa riskinin olmaması durumunda dahi teknolojiye fikri mülkiyet haklarını vermek zor olabilir ve yenilikçi Ar-Ge yatırımlarından arzu ettiği sonucu alamayabilir. Bu fikirler teknolojiye yatırım yapma konusunda engel oluştururlar ve bu durumun sonucunda piyasa başarısızlığı ortaya çıkmaktadır.  Diğer taraftan bu sebeplerden dolayı gelecek vaat eden teknik fırsatlar takip edilemeyebilir.

Tüm bu ihtimallerin bertaraf edilmesi ve ticarileşebilir nihai ürünlerin veya proseslerin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla Turktek Teknoloji Geliştirme ve Transferi Merkezi “Risk Yönetimi” faaliyetleriyle firmaların ve bireysel girişimcilerin iş fikirlerinin geliştirilmesine katkıda bulunur.